Kolektivní nebo individuální sport?

11 důvodů proč bojová umění jsou pro vaše děti lepší , než kolektivní sporty

od Yonah Wolf

Judo jsem začal cvičit jako univerzitní student. Po čtyřech letech cvičení, které bylo dvakrát týdně, se z toho stala láska na celý život. Nedávno jsem začal cvičit judo opět po 6-leté přestávce.. Bylo to právě jako jízda na kole – hodně se pohybujete a cítíte, jako když do vás proudí tekutina, jako bych nikdy vůbec nepřestal z Judem. Spolu s technikami, mnoho životních lekcí, které nikdo nezařadil, přišlo jako protiproud také. Trénink bojových umění – bez ohledu na to, zda je to karate, Judo, Tae Kwon Do, Krav Maga, atd..- Je skvělá aktivita pro děti, – mnohem víc, než kolektivní sporty, jako basketbal, baseball, fotbal a hokej. Pokud zvažujete přihlášení Vašeho dítěte na některé organizované sportovní činnosti, jsou zde některé důvody, proč vaše dítě mnohem více obohatí cvičení Judo a Ju-Jitsu, než hrát v lize např.Basketbal:


1. Sebeobrana:
První důvod proč většina lidí začne cvičit bojové umění, je pro sebeobranu a téměř každý styl je skvělý způsob, jak se naučit bránit. Bojová umění vás naučí nejen sebeobranné techniky, ale také způsob myšlení při sebeobraně. Rovněž vám pomůžou vybudovat reflexy, které potřebujete, pokud se někdy dostanete do nouze, a dají vám odvahu bojovat – což mě vede k mému dalšímu tématu …
2. Sebevědomí:
Jak děti se stávají více dovednějšími v jejich vybraném stylu bojových umění, jejich sebevědomí zaznamenává  veliký vzestup. Stávají se více sebevědomými a odvážnějšími . Podpora jejich senseie (učitele) jde dlouhou cestou, aby jim pomohla dosáhnout tohoto cíle, ale úroveň spolehlivosti rozšíří daleko za hranice Dojo
3. Pásy a hodnocení:
Vím, že se to může zdát jako hloupý důvod nejdříve, ale budete překvapeni, kolik pásů a hodnocení pomáhá budovat odvahu vašeho dítěte a při jejich touze po úspěchu. Pro nezasvěcený, většina stylů bojových umění užívá systém barevných pásů, které ukazují vědomosti a dovednostní úrovně jejich nositelů. V mnoha případech získání prvního pásu lze dosáhnout za pouhých několik týdnů, a když děti získají první pás, ukazuje jim, že se správnou motivací, mohou uspět. Jeden pás vždy nestačí, jakmile dítě získá první pás, už začíná myslet na další. Pásy jsou skvělý způsob, jak pomoci dětem sledovat jejich vývoj a motivovat je, aby usilovaly o vyšší.

4. Disciplína:

Heslo jakékoliv bojového umění je „cvičení vede k dokonalosti“, což znamená neustálé praktické opakování s důrazem na detaily a rytmus Kopy a údery se cvičí do omrzení, hody se opakují znovu a znovu. I když při sparingu nebo soutěži se ukazuje, jak kreativně on nebo ona může uplatnit své schopnosti –zdokonalují své dovednosti – ale stále existují pravidla a protokoly, které je třeba dodržovat.   Tímto se učí děti respektovat jeden druhého, jejich soupeře a kolegy, jak hrát hry férově – toto se promítá následně i do běžného života. Přínosem častého cvičení je rovněž to, že učí trpělivosti, což je důležité k dosažení cílů. (Nezapomeňte, Karate Kid a Wax On / Off Wax?!).
5. Důraz na individuální úspěchy:
V basketbalu existuje pouze pět hráčů v poli, ale jen zřídka tvoří celý tým jen pět lidí, – což znamená, že někdo musí začít každou hru na lavičce. To platí pro většinu kolektivních sportů stejně. V kolektivních sportech jsou také pozice, a každá má svůj význam. Ačkoli týmová práce a sportovního duch jsou v týmových sportech zdůrazněny, v určitém okamžiku budete muset vysvětlit, proč se vaše dítě nenajdeme hrát v základní sestavě nebo proč hraje v pravém poli odpalování 9. místo hraní první mety atd…… V bojových uměních, nicméně, je každé dítě úspěšné na základě jeho nebo jejích vlastních individuální zásluh..
6. Rovnosti žen a mužů:
Jsem si jist, že mnoho z vás bude uvažovat o bojovém umění pro své syny, zdaleka ne tak pro své dcery. Nicméně bojová umění jsou jedním z mála sportů, kde chlapci i dívky mohou být společně.  V bojových uměních jsou možnosti také u žen stejné. Pro vaši dceru nebude dosažení černého pásu o nic jednodušší, než pro syna.  To také dává sourozencům příležitost k tomu, praktikovat bojová umění společně a učit se jeden od druhého také (nezmínil jsem výhodu mít vaše děti na jednom místě najednou). Můj Judo trenér, Sensei Maureen Braziel, soutěžila za USA na mezinárodní úrovni, je skvělá trenérka a vynikající Judo lékařka, navíc jedna z mála izraelských olympijských medailistek Yael Arad, stříbrnou medaili, přišel z v Judo ženské soutěže v roce 1992 v Barceloně. Možná, že vaše dcera také jednou bude olympioničkou ?
7. Cvičení:
Typická hodina ve třídě bojových umění se často skládá z rozcvičky (na rozehřátí), výuky a nácviku chvatů a možná nějakého cvičného zápasu (randori). Zahřátí a praxe tvoří podstatnou část času, za tu dobu vaše dítě bude neustále v pohybu – protahování, chvaty, boj na zemi, údery a kopy….. Tyto aktivity každému dítěto pomáhají při přirozeném vývoji jeho svalů, ale také jim pomáhají vybudovat silnější Cardio-cévní systém. Dokonce v nejaktivnějších týmových sportech, jako basketbal, hokej, nebo fotbal, těchto výsledků nelze u dětí dosáhnout, protože velkou část cvičení nejsou v pohybu, obecně nemají hrát celou hru, a to i když stále existují přerušení akce.
8. Respekt k síle:
První věc, kterou si rodiče (i mírně) neposlušných dětí mohou myslet, když posílají své děti do škol bojových umění je: ” Moje dítě to bude používat pro  ubližování druhým?” I když je to legitimní obava, je to vždy od začátku na instruktorech, kteří neustále připomínají, že techniky, které se žáci dozví při pobytu v dojo (kromě sebe-obrany), a měl by neměli být používány k násilí vůči lidem (např. John Kreese z Karate Kid). Děti se učí sebeovládání, naučí se respektovat jejich nově nabytou sílu a techniky. Stejně také získají pohrdání šikanou.
9. Soutěž:
O judo1     Stejně jako v týmové sporty, Judo je především o konfrontaci při soutěži. Soutěžní konfrontace je skvělá pro děti, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti a ukázat jejich pokrok. Na rozdíl od kolektivních sportů, nemůže při prohře vinit nikoho jiného než sebe sama. Ale pak jim to také dává pocit respektu k jejich soupeři, stejně jako motivace dělat vše lépe příště. Na rozdíl od kolektivních sportů, každý turnaj je nový začátek, a je jen zřídka, že  jde pouze o jeden zápas (i na olympijských hrách, kde je eliminace až po zlatou a stříbrnou medaili, je druhé kolo-šance pro ty, kteří přišli s finalisty o své první utkání, aby mohli vyhrát bronz).
10. Můžete ho cvičit společně se svými dětmi
Mnoho škol bojových umění nabízí třídy pro dospělé i děti. Zatímco většina neběží těchto tříd současně, oni jsou obvykle jeden hned po druhé. To znamená, že můžete sledovat vaše děti při tréninku, a pak mohou sledovat oni vás. Pokud máte vlastní prostory, můžete si praxi zkoušet mezi sebou doma, a učit se jeden od druhého. To vám dá jedinečnou možnost, používat tuto činnost, jako nástroj propojení s Vašimi dětmi a můžete také stát, že do sebe fyzicky zapadnete. Připouštím, že můžete hrát basketbal na příjezdové cestě nebo na zahradě, ale to prostě není totéž jako pracovat se svými dětmi ve skupině.
11. Čas do konce sezóny:
Mnohé kolektivní sporty, zejména ty, které hrály především venku, nebo ve zvláštních počasí (myslím lyžování, hokej) jsou sezónní.. Bojová umění jsou celoroční záležitostí. Jak jsem uvedl výše, špatný turnaj vás dává do autu do dalšího turnaje, ale vaše cvičení zůstává konstantní po celý rok. Soulad s tímto také pomáhá budovat si disciplínu, a umožňuje dětem postupovat velmi rychle.

… další 4 důvody, proč se konkrétně učit Judo

Protože jsem koneckonců Judoka, byl bych  nedbalý, kdybych neřekl nějaké další důvody, proč Vaše dítě bude těžit zejména z Judo víc, než z kteréhokoli jiného bojového umění:
12. Budou také cvičit svou mysl.
Zatímco všechna bojová umění vás naučí bojovat strategicky, Judo opravdu učí mnohem více. Zatímco učení Kuzushi (umění porušení rovnováhy soupeřů ‘) a házecí techniky, naučí mechanickou fyziku. Kombinace technik sleduje naučit je improvizaci, a konečně se také dozví spoustu japonských slov (už jsem učil jako dvouletý, jak se počítá do deseti v japonštině). Ve většině ostatních forem bojových umění je jazyk je omezen na slova: sensei (učitel), Hajime (Začněte) a mate (Stop).
13. Judo není o hrubé sile, je to o kontrole:
O Judo2     (Dr. Jigoro Kano, zakladatel Judo) ve svém učení zdůraznil pojem maximální efektivity (účinnosti).. Je zřejmé, že podstatou mnoha technik juda není nutně hrubá sila, ale použití svých pohybů a pohybů a síly soupeře proti němu. Zatímco fyzická síla a velikost jsou důležité, duševní síla je pravděpodobně nejdůležitější faktor v konfrontaci.
14. Vaše dítě bude mít dobrou koordinaci
Pokud používáte tahů soupeřů ‘proti ní, načasování je všechno. Mnohé z hodů v Judo prostě nebude fungovat, pokud je správně nenačasujete. Nohy, ruce, boky a hlava, vše se musí pohybovat jako když chceme přestěhovat tekutinu, přesně načasovanými pohyby řádně provést hod (to je důvod, proč Ippon – nebo-li plný bod –je tak těžké dosáhnout v utkání).  Jak se vaše dítě postupně bude učit složitější hody, výsledek se projeví  lepšími reflexy a koordinací.
15. Judo je univerzální
Jestliže karatista cestuje do jiného města mohl by mít problémy najít dojo, ve kterém se cvičí  přesně stejný styl a filosofie jako v ve svém domovském dojo.  Pro Judoku to platit nemusí- protože techniky a principy jsou prakticky stejné. Existuje více než sto zemí v Mezinárodní federace Judo a na olympijských hrách, kde konkurenční Judoka pochází z různých míst, jako je např. Kuba, Izrael, Kazachstán….., jakož i z očekávaných zemí jako Japonsko, USA, Ruska a Francie. Ačkoli styly výuky a hodnocení a prosazování standardů se mohou mírně lišit od země k zemi –  Judo je pořád Judo. Toto pomáhá dítěti držet se ho až do dospělosti, protože nikdy nebude těžké najít dojo,  kde cvičit, materiálně vše zůstane stejné, pouze místo cvičení je jiné.

Doufám, že jsem vzbudil váš zájem do bodu, kdy přemýšlíte, jak začít vybírat Bojová umění pro Vaše dítě.

V závěru lze konstatovat, že Bojová umění jsou báječnou alternativou k týmovým sportům. Poskytují vašemu dítěti nejen výborné fyzické cvičení, ale stejně tak jim poskytne duševní a emocionální trénink.