Slovník základních výrazů

Ayumi-ashi                     – normální chůze

Ashi                                 – noha

Ashi-waza                      – techniky nohou

Atemi-waza                   – techniky úderů, kopů a tlaků na citlivé body

Barai                               – podmet

Butsukari-keiko           – opakované nástupy do chvatu za pohybu

Chikara                           – síla

Dan                                 – mistrovský stupeň

De                                   – vpřed

Dojime                           – svírací pohyb nohama přes trup soupeře

Dojo                                – tělocvična pro bojová umění

Jigo-hon-tai                   – základní postoj

Ju-Jutsu                         – souhrnný název pro japonské umění sebeobrany

Judoka                            – ten, kdo praktikuje judo

Gaeshi                            – protiútok, protichvat

Gake                               – zaháknutí

Garami                           – páka, výkrut

Gari                                 – podražení, podkosení

Gatame                          – kontrola, znehybnění

Geiko                             – cvičení

Gi                                    – oblek (kimono)

Go-kyo                           – soubor 40 základních chvatů Kodokan Judo

Goshi                             – bok

Guruma                         – kolo

Hairi-kata                      – způsoby otevření boje

Hando-no-kuzushi      – vychýlení soupeře na základě jeho reakce

Happo-no-kuzushi      – 8 směrů vychýlení

Hajime                           – začněte, bojujte

Hádači                           – pravý

Hikkomi                        – záměrné převedení do boje na zemi

Hishigi                           – páčení, zlomit, rozbít, přerušit

Hiza                                – koleno

Hon                                 -základní

Jakusoku-keiko          – techniky při bojové chůzi bez odporu ulehl

Jigo-tai                          – obranný postoj

Kaeshi-waza                – techniky protichvatů

Kagami-biraki              – slavnostní zahájení nového výcvikového roku v dojo

Kamiza(joseki)            – čestné místo v dojo

Kakari-keiko                – uke se brání úhyby a bloky, ale nedělá proiútoky

Kake                              – hod

Kansetsu-waza           – techniky páčení

Kata                               – střídavě, soubor smluvených cvičení demonstrující principy juda

Katame-waza              – techniky znehybnění

Keiko                             – cvičení

Ko                                  – malý

Koho-ukemi                 – pád vzad ( nebo také ushiro-ukemi)

Kumi-kata                    – způsoby úchopů

Kusabi-dome              – způsoby blokace soupeře nohama

Katsu                            – resuscitační metody

Kuzure                          – varianta, změna

Kuzushi                        – vychýlení

Kyu                                – žákovský stupeň

Mae                               – vpřed

Maita                             – vzdávám se

Maki-komi                    – porazy s využitím pádu házejícího

Makura                          – polštář

Mate                               – přerušte boj, stop

Migi                                – vpravo

Morote                           – oběma rukama

Nage                               – hod, poraz

Nage-komi                    – provádění celých technik hodů

Nage-waza                    – techniky porazů (hodů)

O                                      – velký

Obi                                 – pás

Osaekomi-waza         – techniky držení

Randori                         – cviční volný boj

Rei                                  – pozdrav

Renraku-waza             – techniky kombinací různých chvatů

Renzoku-waza            – opakovaný útok stejnou technikou

Ritsu-rei                        – malý pozdrav v postoji

Ryu                                 – škola, styl

Sankaku                       – blokace nohama, tzv. trojúhelník(„triangl“)

Sei-suru                       – konečná kontrola nad soupeřem

Sei-shoku                    – kontakt se soupeřem

Sensei                          – učitel

Seiza                             – klek sedmo

Sukashi                        – únik ze soupeřova útoku a využití jeho energie k povalení na zem

Sokuho-ukemi            – pád stranou (nebo také yoko-ukemi)

Sonomama                 – nehýbejte se

Sotai-renshu               – cvičení ve dvojicích

Soto                              – vnější

Suri-ashi                      – klouzavá chůze

Sute-keiko                  – cvičení se zkušenějším ukem, který radí a opravuje toriho

Sutemi-waza              – techniky strhů

Shiai                             – utkání na soutěži

Shizen-tai                    – přirozený postoj

Shizei                           – postoj, střeh

Shizei-hon-tai            – základní přirozený postoj

Tachi-waza                  – techniky v postoji

Tai                                  – tělo

Tai-sabaki                    – obraty těla

Tandoku-renshu         – nácvik technik bez soupeře

Tatami                           – žíněnky, rohož

Te                                   – ruka

Te-waza                        – techniky rukou

Tokui-waza                   – osobní oblíbená technika

Tomoe                           – kruh

Tori                                 – ten, kdo provádí techniku

Tsugi-ashi                    – přísuvná chůze

Tsukuri                          – nástup do chvatu

Tsuri-komi                    – práce paže, jež drží límec při vychylování (zaseknutí)

Uchi-komi                     – opakované nástupy do chvatu

Ude                                 – paže

Uke                                 – ten, kdo je k technice nápomocen

Ukemi                            – pády

Uki                                  – plovoucí

Ushiro                           – obráceně

Waza                              – technika

Za-rei                             – velký pozdrav v kleku

Shime-waza                 – techniky škrcení

Juji                                  – zkřížení

Ichi                                  – 1

Ni                                     – 2

San                                 – 3

Shi                                  – 4

Go                                   – 5

Roku                              – 6

Shichi                            – 7

Hachi                             – 8

Kyu                                 – 9

Ju                                 – 10

 

Ju-yoku-go-o-seisu  – Jemnost ovládá sílu aneb bouře duby vyvrací, ale rákos jen ohýbá

Jita-Kyoei                       – Vzájemný prospěch, vzájemné blaho

Seiryoku-Zenyo          – maximální účinnost, minimální úsilí neboli co nejefektivnější

využití těla i ducha