Platby

     DOJO SOKOL HOROMĚŘICE

Platba obsahuje dvě části, které se platí najednou na jeden účet:

         1. Klubové (personální příspěvky):    platí se vždy na pololetí šk. roku:

          1. pololetí    září – prosinec                             

          2. pololetí    leden – červen (+letní prázdniny)

  •  Výše příspěvku je 2.000,-Kč na pololetí a musí být zaplaceno na 1. pol. do konce září a na 2. pol. do konce ledna

       2. ČOS členský a provozní příspěvek: Platí se jednou ročně na kalendářní rok

  • Výše příspěvků u dětí je 1000,-Kč( u dospělých 1300,-Kč) a musí být zaplaceno do konce ledna ( pro nově nastoupivší v září, tak do konce září)

_________________________________________________________________________________________________________

KROUŽEK JUDO/JIU-JITSU PŘI MŠ HOROMĚŘICE

  • Výše příspěvku je 2.000,-Kč na pololetí a musí být zaplaceno na 1. pol. do konce října a na 2. pol. do konce ledna