Platby

      1. Klubové:    platí se vždy na pololetí šk. roku:

          1. pololetí    září – leden                             

          2. pololetí    únor – červen

  •  Výše klubového je 2.000,-Kč na pololetí a musí být zaplaceno na 1. pol. do konce září a na 2. pol. do konce února.
  • U sourozenců se  snižuje na 1.800,-Kč/os.

+

       2. Příspěvky ČOS (Sokol): Platí se jednou ročně na kalendářní rok (leden-prosinec)

  • Výše ročních příspěvků u dětí je 700,-Kč( u dospělých 900,-Kč) a musí být zaplaceno do konce ledna
  • Pro nové žáky, kteří nastoupí v září, se snižuje výše příspěvků do konce kalendářního roku na 400,-Kč