Platby

      1. Klubové (personální příspěvky):    platí se vždy na pololetí šk. roku:

          1. pololetí    září – leden                             

          2. pololetí    únor – červen (+letní prázdniny)

  •  Děti do 18 let, studenti- výše klubového je 2.000,-Kč na pololetí a musí být zaplaceno na 1. pol. do konce září a na 2. pol. do konce února
  • Dospělí– 3000,-Kč na pololetí. Pokud se jedná o rodiče dětí, které v klubu cvičí, snižuje se cena na 2500,-Kč na pololetí.

       2. Příspěvky ČOS (Sokol): Platí se jednou ročně na kalendářní rok (leden-prosinec)

  • Výše ročních příspěvků u dětí je 700,-Kč( u dospělých 900,-Kč) a musí být zaplaceno do konce ledna
  • Pro nové žáky, kteří nastoupí v září, se snižuje výše příspěvků do konce kalendářního roku na 450,-Kč