Nejčastěji kladené otázky

 Co je naším cílem ?

V našem klubu cvičíme Kosen Judo (což je styl Kodokan Judo), Brazilské Jiu-Jitsu (BJJ) a na sebeobranu zaměřené ju jitsu. Naším cílem není jen výchova  závodníků, ale hlavně komplexní rozvoj osobnosti člověka. To však neznamená, že se nezúčastníme soutěží, které jsou hlavně pro soutěživé jedince.  Účast na soutěžích je pro rozvoj jedince velmi důležitá, zejména má pozitivní vliv na jeho psychiku. Nikoho však k účasti na soutěžích nenutíme, někdo na to prostě nemá a je pro něj vrchol už to, že chodí cvičit nějaký bojový sport.

 

Kdo může u nás cvičit?

Judo a jiu-jitsu mohou cvičit všechny věkové skupiny, kluci, holky, muži i ženy. Můžou zde začít i 4,5 leté děti, pro které je připraven dětský judo-program. Ty na hodiny doprovázejí jejich rodiče často s ještě mladšími sourozenci a po celou dobu mohou sledovat počínání svých ratolestí nebo jdou na výuku přímo ze školky pod dohledem učitele. Nejvíce žáků máme  mezi dětmi mladšího školního věku, kteří mají tréninky ve škole hned po vyučování.
Každý rodič chce dát svému dítěti to nejlepší vzdělání a usiluje o jeho další růst, proto výuka v rámci našeho dětského judoprogramu od 4,5 roku věku dítěte je zaměřena především na rozvoj základních pohybových aktivit a koordinačních schopností dětí (Experti hodnotí judo jako nejvhodnější dětskou sportovní aktivitu vůbec, neboť harmonicky rozvíjí všechny motorické schopnosti, ať už je to rychlost,síla, obratnost nebo vytrvalost.), ale také na dodržování a uplatňování základních zásad jakými jsou: Zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest, skromnost, respekt, sebeovládání a přátelství.  V pokročilejší fázi výcviku žáků se výuka zaměřuje více na jiu-jitsu, aby se každý dokázal přiměřenými prostředky ubránit pouličnímu násilí.

 

Tréninky jsou 2 x týdně. Zvládnou to i děti, které nejsou právě sportovně nadané?

Vše je o trpělivosti a přístupu. Náročnost tréninků u těch nejměnších je trénink od tréninku jiná. Děti se musí na trénink těšit a musí je bavit. Když ne, tak nemá trénink smysl. Začínají u nás i děti, které nezvládnou ani kotrmelec a po roce pravidelných tréninků byste je nepoznali. Pokud se ale chtějí účastnit soutěží, je nutný trénink dvakrát týdně. Cvičit jednou týdně nemá v tomto případě smysl.

 

Účastní se žáci také soutěží?

Ano účastní, ale je to na základě  dobrovolnosti, nikoho nenutíme. Soutěží se účastníme jak v České republice, taktéž jezdíme i po Evropě a někteří i mimo evropský kontinent.

 

Jak vypadá taková obyčejná hodina pro dětské začátečníky?

V první řadě musí děti cvičení bavit. U menších dětí je hodina vedena hlavně formou hry. Dále jsou součástí tréninku protahovací cvičení alehká posilovací cvičení s cílem zvýšit fyzickou kondici. Hrajeme pohybové hry s cílem získání co nejkomplexnějších pohybových schopností. Děti začínají trochu zápasit, přetahují se, přetlačují, učí se padat. Každá hodina začíná a končí pozdravem v pozici seiza.

 

Co obsahuje trénink pokročilých žáků?
Judo obsahuje techniky hodů, páčení rukou a nohou, škrcení, znehybnění držením, techniky úderů, kopů a v neposlední řadě oživovací zdravotní techniky kuatsu. V systému těchto všech technik se studuje obrana proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi, boj v postoji i na zemi, boj formou volného zápasu s bezpečnostními pravidly (randori, sparing)

 

Jak se liší trénink žáků starších 13 let a dospělích od ostatních?

Tyto tréninky jsou podstatně náročnější a jsou zaměřeny zejména na využití celéhopotenciálu, taktiku vedení boje, v jiu-jitsu pak obrana proti zbraním a zacházení s nimi. Dále je velký důraz kladen na zvyšování fyzické kondice, zejména na silovou vytrvalost. Protože však každý má jiné fyzické dispozice, je potřebný osobní přístup a přizpůsobení náročnosti výcviku konkrétnímu člověku.

 

Musí mít všichni kimono a pásek?

Kimono zpočátku mít nemusí, stačí tepláky a mikina (bez zipů a jiných součástí, o které by se děti mohli zranit. Poté je možné kimono objednat přímo v klubu. Pásek je většinou součástí balení u kimona.

 

Co si vzít na trénink?

Kimono, přezůvky(nejlépe Crox apod.), neperlivá voda(v žádném případě různé coly, Sprite atd.), menší ručník, papírové kapesníky