Kosen Judo

Kosen Judo byl styl judo, který se cvičil před změnami regulí v r. 1925. Dnes je to styl, který je součástí Kodokan Judo. Kosen Judo má stejné techniky judo, ale zdůrazňuje NE-WAZA (techniky boje na zemi), kterým je poskytováno mnohem více prostoru. Proto se specializuje na techniky znehybnění a získání kontroly nad soupeřem (Katame waza), páčení (kansetsu waza) a škrcení (shime waza). Kosen Judo má stejné kořeny jako Brazilské Jiu-Jitsu (BJJ), proto jsou si oba styly velmi podobné. Součástí Kosen Judo je i studium praktického využití pro sebeobranu a podrobné studium technik úderů (atemi waza). Tento styl Judo je ještě dnes cvičen na některých universitách  v Japonsku.